Groeiagenda Zuid-Holland

Nederland staat voor gigantische maatschappelijke en economische uitdagingen. Zuid-Holland is dé plek waar het rijk meer dan een kwart van haar ambities op CO²- reductie, woningbouw en economische groei kan realiseren. Private en publieke partijen in de regio hebben de handen ineengeslagen en gaan versneld aan de slag. Zij hebben een ambitieus plan opgesteld: de Groeiagenda Zuid-Holland. Dit is de gezamenlijke actie- en investeringsagenda van de regio en daarmee een soort regeerakkoord voor wat we gezamenlijk doen en een inhoudelijke leidraad voor wat we belangrijk vinden.